Eksisterende kunder fastholder du bedst med intelligente nyhedsbreve

Udsendt som pressemeddelelse den 05. marts 2014

Det er væsentlig billigere, at sælge mere til eksisterende kunder. Det er en gammel sandhed, som nærmest er blevet til et ordsprog blandt sælgere. Ved at lytte til dine kunders adfærd, kvalificerer din virksomhed salgsprocessen. Hører du til dem der tror på held, kan det bedst sammenlignes med at have ansat Fætter Højben som sælger.

Nyhedsbreve er igen løbet med prisen, i en stor international undersøgelse, som den markedsføringsform der giver den bedste ROI. I forhold til at sikre genkøb er nyhedsbreve unik. Ingen anden markedsføringsmetode giver samme muligheder for intelligent opfølgning – endog til en mikroskopisk kontaktpris pr modtager.

 

Et B2B eksempel – handel mellem virksomheder

Professionelle køb er kendetegnet ved høje ordreværdier og et stort potentiale for genkøb. Sådan er det for de fleste brancher. Samtidig er antallet af kunder begrænset. Sammenholdt giver det en høj værdi af den enkelte kunde. Derfor er grundlaget for intelligent mersalg båret af få, men meget værdifulde kunder.

Forestil dig din mail indeholder information om et nyt produkt, din virksomhed er ved at introducere. Du sender et nyhedsbrev afsted med det nye produkt. Mailen linker til din hjemmeside, hvor der er mere information. Når din kunde klikker på linket, registrerer eMailPlatform handlingen. Klikket kan enten omsættes alene til en begivenhed i statistikken, eller berige kundens profil med en interesseregistrering – måske i kombination med en automatiseret opfølgning.

Opfølgningen kunne også være manuel, hvor eMailPlatform tilføjer interesserede kunder til en særlig opfølgningsliste eller notificerer den ansvarlige sælger.

 

Et B2C eksempel – salg til private

Salg til private er omvendt ofte kendetegnet ved relativt små ordrestørrelser, mens målgruppen kan være enorm. En enorm, nærmest uudtømmelig kundegruppe, stiller store krav til dataopsamlingen og evnen til at segmentere modtagerne. Til det formål har eMailPlatform flere typer af segmenteringsmuligheder, der kan opdele modtagerne efter geografi, deres engagement i de udsendte mails og ethvert felt på modtagernes profil. Et felt kan være produktinteresser med data på virksomhedens produktgrupper, ja/nej information som feks er vedkommende kunde eller ej – og lignende datasæt der giver mening.

For at fastholde eksisterende kunder skal den rigtige balance mellem frekvens og relevans findes. Det nytter ikke noget at sende emails hver dag, hvis mailen ikke opleves som relevant af modtageren. Et godt tilbud er ikke nok, til at få forbrugerne op af stolen. Det skal opleves tilpasset og meget relevant for den enkelte. “Det er slet ikke nogen nem øvelse”, fortæller Kim Østergaard der fortæller at netop denne udfordring er grunden til virksomheden har lavet Relevant Content funktionen.

 

Email Marketing har ændret sig

Forventningerne hos modtagerne betyder, at email marketing gradvist ændrer sig fra one to all mod one to one kommunikation. Forventningerne sættes naturligvis af frontløberne, men også den teknologiske fremmarch, med en computer i hver lomme, skubber til forventningerne om hvad der er muligt.

Den professionelle afsender mangler nu at forstå den nye dagsorden, at forstå de nye muligheder og adaptere dem i virksomhederne. “De største virksomheder er på vej, mens de mellemstore ikke har opdaget mulighederne”, konkluderer Kim Østergaard og fortæller at eMailPlatform stiller de avancerede værktøjer til rådighed fra 149 kr pr måned.