Send mig dog en mail jeg gider at læse…

Sådan tænker mange forbrugere sekunder efter de forventningsfuldt har åbnet et nyhedsbrev fra en af deres yndlings butikker. For desværre er der en udvikling i retning af, at flere afsendere sender flere ikke relevante mails, blot for med neglene at holde fast i omsætningen. Men det er en dårlig strategi fortæller en ekspert.

Vi er alle sammen forbrugere i større eller mindre grad. Men meget forskellige forbrugere, der har individuelle interesser, drømme og behov. Langt de fleste butikker lytter ikke til forbrugernes forskellighed, selvom indsigten ligger lige for fødderne af dem, fortæller Kim Østergaard der har grundlagt eMailPlatform.

Han ser en skærende kontrast mellem virkeligheden og den virkelighed der bliver talt om på seminarer, foredrag og netværksmøder. Virksomhederne er slet ikke intellektuelt parate til det paradigmeskifte, der sker for fødderne af dem – forbrugerne forlanger sammenhænge, relevans og mulighed for involvering.

 

Forbrugernes involvering bestemmer din succes

I takt med at informationsmængden stiger – falder den gennemsnitlige involveringstid pr. nyhedsbrev for den enkelte forbruger. Dermed stiger antallet af ulæste mails. De ulæste mails er en trussel mod succesen for dit nyhedsbrev.

De store mailmodtagere som f.eks. Hotmail, Gmail, Yahoo og lignende, er begyndt at tillægge forbrugernes gennemsnitlige involvering betydning, når de bestemmer om dit nyhedsbrev skal leveres i prioriteret indbakke, indbakke eller i SPAM-folderen.

Derfor er det af afgørende betydning for den fremtidige succes, at indholdet segmenteres og tilrettelægges ud fra den enkelte forbrugers interesser. Samtidigt er en faktor som behov, her relevans og timing i kombination, også på vej til at opnå en stigende betydning for leveringsevnen.

 

De skuffede forbrugere – de havde forventet noget mere

Ifølge Kim Østergaard, der har arbejdet med nogle af de største danske retailere, forventer forbrugerne lige nu mere end langt de fleste butikskæder kan levere. Forbrugerne er under kraftig påvirkning fra dygtige amerikanske online købmænd som Zappos, GAP, Amazon og engelske ASOS, der viser vejen med målrettede email marketing mails som er sammensat ud fra forbrugernes online adfærd.

Der findes ingen officielle danske tal for virksomheders anvendelse af email marketing, men sammenlignelige amerikanske undersøgelser viser, at kun 4% af de mindste virksomheder anvender email marketing som kommunikationsform.

Et tal der stiger til ca. 20% for de mellemstore og større virksomheder. Kun de største amerikanske, og danske virksomheder, anvender nyhedsbreve som en seriøs og integreret del af deres kommunikation. For de største virksomheder er anvendelsesgraden ifølge RSW på 75%. Den intelligente kommunikation anvendes i USA primært af de større virksomheder, hvor op til 50% af virksomhederne segmenterer deres kommunikation.

 

Innovative danske virksomheder

”Vi er allerede nu ved at sammenkæde adfærd på tværs af kanalerne, for vores mest innovative kunder. Adfærd der sætter forbrugeren i centrum og lader deres adfærd bestemme frekvensen af mails, indholdet og i realtid opdaterer deres profil på baggrund af reaktionsmønstrene, slutter Kim Østergaard der også konsulterer enkelte større virksomheder. Han har en fortid som online ansvarlig i Bestseller, har været medstifter af TrendyBaby.dk og haft forskellige positioner i IT- og kommunikationsbranchen.

Ifølge Forrester, en international anerkendt research virksomhed, giver segmenterede nyhedsbreve pengene langt bedre igen end de ikke segmenterede. Tal fra 2009 viser en øget ROI på 2-5X og nyeste tal fra 2011 viser en 4-8X øgning af ROI i forhold til udsendelse af ikke segmenterede nyhedsbreve.