Kontaktlister i eMailPlatform — Email Marketing & Marketing Automation
Vælg en side

Kontaktlister

Kontaktlisterne i eMailPlatform er fundamentet for de fleste andre funktioner. Det er kontaktlisten, der indeholder alle modtagerne af både nyhedsbreve og SMS beskeder. Det er også kontaktlisten felterne knytter sig til, webforms relateres til, statistik hænger sammen med, automatiske flows bindes til og så videre.

Som ny kunde starter du med at skabe en eller flere kontaktlister. Som en del af den gratis opstartsrådgivning, vil en medarbejder fra eMailPlatform også guide din virksomhed i hele processen.

mailplatform-white-reference

contact-list-1At oprette en kontaktliste

Det er altid en god ide, at oprette en test kontaktliste, for hver almindelig liste der oprettes. Specielt hvis egne felter, webforms og flows, varierer mellem de forskellige lister på din konto i eMailPlatform.

På den måde, med testlisterne, kan alle facetter og funktioner løbende afprøves og justeres.

Du starter med at justere afsendernavn og email, hvis det ikke allerede fremgår korrekt. eMailPlatform tager disse oplysninger fra kontoen, hver gang en ny kontaktliste oprettes.

Dernæst kan standardfelter vælges til eller fra, og visningen af kontakten fra listen kan designes.

Hver kontaktliste indeholder et sæt firmaoplysninger, der anvendes flere forskellige steder. Det er oplysninger om firmanavn, adresse, telefonnummer og kontakt email. Oplysningerne flettes automatisk ind i udgående kampagner, hvis det opsættes i din virksomheds skabeloner. Også tilmeldingsformularer og andre områder, kan anvende disse stamoplysninger fra kontaktlisten.

Den sociale deling opsættes også på kontaktliste niveau. eMailPlatform har to forskellige former for social deling. Den modtagerne kan gøre til deres eget sociale netværk. Her anvender vi AddThis, og understøtter 18 forskellige sociale medier. Og så den sociale deling du som afsender kan foretage. Det er den deling mod din virksomheds Facebook og Twitter konto, der indstilles på kontaktlisten.

Læs mere om social deling med eMailPlatform.

Sådan knyttes egne felter til kontaktlisten

Egne felter kan knyttes til en eller flere kontaktlister. Felterne kan indeholde information på modtagerne. eMailPlatform er født med en række standardfelter, feks fornavn, efternavn og lignende. Mange virksomheder vil gerne udvide antallet af felter, så der er flere informationer på hver modtager. Det kan være for at registrere den enkeltes interesser, er de til fodbold, håndbold, golf eller noget helt fjerde. Blot for at nævnte et eksempel.

Der findes felttyper til tekst, numre, foruddefinerede og dato.

Læs mere om egne felter.

Et segment er en del af en eller flere kontaktlister

Segmenter knytter sig til en eller flere kontaktlister. Et segment kan feks være dem, der interesserer sig for golf på en given kontaktliste. Eller dem der har åbnet den seneste kampagne.

Et segment kan gå på tværs af flere kontaktlister. Forstået på den måde, at dine modtagere kan være fordelt på flere kontaktlister, feks opdelt på dine forretningsområder. Nogle gange kan der være behov for, at udsende nyhedsbreve eller SMS beskeder, på tværs af listerne, men kun til feks alle med interesse for håndbold. Der vil et segment være den rigtige løsning.

Segmentet har mange muligheder. Og flere segmenter kan endog kombineres til sammensatte segmenter. Vi har skrevet en selvstændig funktionsbeskrivelse om segmenter.