Introduktion til ledelsesberetningen 2015 — eMailPlatform
Vælg en side

Ledelsesberetning 2015 regnskab

Introduktion til ledelsesberetningen 2015

Vi har brugt 4,5 år på opvarmning, på at udvikle den ultimative kommunikationsløsning, på at drage erfaringer og opbygge grundlaget for en lønsom forretning. Vi har udviklet titusindvis af timer, uden at hente ekstern kapital eller gældsætte vores virksomhed.

Nu er vi klar til at høste frugterne, nu er vi klar til at gå i kamp, til at træde i karakter og rulle vores brand strategi og forretningsmodel ud.

Jeg er stolt over vores team. Stolt over de dygtige udviklere, der utrætteligt har arbejdet ud fra scrum modellen, og byggesten efter byggesten har formet og skabt en løsning fra erfaringer, men alligevel startet helt forfra med et blankt stykke papir.

Kim eMailPlatform

Vi har netop aflagt vores fjerde regnskab. Jeg har udtrykt mig i ledelsesberetningen, den vil jeg gerne dele med dig her.

God fornøjelse, og velkommen som kunde hos eMailPlatform

Kim Østergaard, juni 2016, kim@emailplatform.com, direkte 42 555 555

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor e-mail marketing og SMS marketing. Virksomheden sælger licenser til eMailPlatform løsningen til danske- og udenlandske virksomheder.

Blandt kunderne, der anvender eMailPlatform til at forbedre deres kommunikation, er Applus, Bauhaus, Billetlugen, BoConcept, CBS,  Danske Regioner, EGMONT, TNS Gallup, Handelsbanken, Jensens Bøfhus, Kop & Kande, LEGO, Leo Pharma, Lions, Merck, Mr., Sampension og Turkish Airlines

eMailPlatform egenkapital 2015

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.779 t.kr. mod 2.186 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat

udgør 840 t.kr. mod 624 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Der er aktiveret sammenlagt 2.559 t.kr. vedrørende afholdte omkostninger for udvikling af produktet, hvilket vurderes som en yderst konservativ værdisættelse.

Selskabet har gennem hele 2015 og 2016 arbejdet på næste generation af eMailPlatform løsningen. Der samlet set udviklet mere end 45.000 mandetimer på løsningen, heraf alene 30.000 timer i 2015. Udviklingen foregår ved anvendelse af scrum metoden, der kontinuerligt udvider og udbygger standardløsningen mod at blive markedsledende på verdensplan.

 

Socialøkonomisk model

eMailPlatform tager et socialøkonomisk ansvar, og forærer hvert år eMailPlatform løsningen til NGO’er og andre non-profit organisationer. Blandt de større organisationer, der kører på selskabets non-profit initiativ er Dansk Institut mod Tortur, Danmarks Lungeforening, Lions, UNICEF og Ældresagen

Den forventede udvikling

For 2016 forventes en væsentlig forøgelse af aktiviteterne i forhold til 2015. Selskabets udvikling er yderst tilfredsstillende, og der investeres løbende i produktudvikling af virksomhedens standard licenserede hostede løsning.

Selskabet forventer efter lancering af næste generation eMailPlatform en eksplosiv vækst, drevet af innovation og en kraftig geografisk ekspansion gennem aftaler med nationale partnere.

bruttoresultat 2015 eMailPlatform

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.