MailRating af eMailPlatform — Email Marketing & Marketing Automation
Vælg en side

MailRating by eMailPlatform

mailrating-emailplatform

MailRating er en unik funktion, du kun finder hos eMailPlatform. Funktionen har et overordnet formål, at sikre den mest optimale levering af dine nyhedsbreve og kampagner.

Samtidig kan du lave segmenter, der kan sende alle former for kampagner (både email, SMS og automatiske kampagner) til dine VIP, Good, Average eller Poor ratede kontakter.

MailRating fungerer i det skjulte. Hver gang en modtager åbner en kampagne, klikker eller gør andre positive handlinger, vil vi øge modtagerens rating. Omvendt vil vi trække point fra ratingen, hvis modtagerne ikke længere er interesserede i de mails I sender.

Det kan lidt betragtes som en trappe, hvor der er et antal trin over og under overfladen.

God levering handler i høj grad om engagement (det engelske ord for involvering og interaktion). Med MailRating sikrer vi leveringsmæssigt den mest optimale engagement mulig.

MailRating er en unik funktion hos eMailPlatform. Udover at sikre optimal levering af dine kampagner, kan du også målrette tilbud til kunder ud fra deres adfærd.

Kim Østergaard, grundlægger af eMailPlatform

VIP, Good, Average eller Poor score i MailRating

Der findes 4 forskellige kategoriseringer i MailRating.

Vi kalder segmenterne for VIP, Good, Average og Poor.

VIP er dine mest aktive modtagere. Det er dem der stort set altid åbner, klikker og på anden måde viser aktivitet i dine udsendte kampagner. Sandsynligvis er det også dine bedste kunder, hvis du driver handel på nyhedsbrevene.

mailrating eMailPlatform Edit Contact Details

Gold er også gode modtagere. En Good modtager er fornuftig aktiv, og har oftest et potentiel i at blive mere aktiv. Er modtageren gået fra VIP til Good, bør der iværksættes nogle lytte tiltag – det kunne f.eks. være udsendelse af et spørgeskema for at fange udfordringer i opløbet. Good er også startsegmentet for bekræftede modtagere.

Average er startsegmentet for ikke bekræftede modtagere. En average modtager har en fornuftig aktivitet, men kan ikke betragtes som en ambassadør eller meget aktiv modtager. Poor segmentet er vejen mod en deaktivering af modtageren. Det er vigtigt at lave særlige tiltag for personerne i dette segment.

Du kan målrette din kommunikation ud fra modtagernes engagement

Det er nemt at filtrere på MailRating kategorierne. Opret blot et segment, der viser og kan sende til, enten VIP, Good, Average eller Poor modtagerne. På den måde kan du målrette kampagner mod f.eks. dine bedste kunder. Eller endog opfordre modtagerne til at være aktive, for at kunne opnå specielle tilbud, fordele eller rabatter.

MailRating vurderer en score ud fra 16 forskellige værdier.

MailRating er en del af alle abonnementer hos eMailPlatform.

Læs pressemeddelelsen om MailRating.

mailrating segment creation

Webinar optagelse med gennemgang af MailRating