Modtager profiler — brug eMailPlatform til Email- & SMS Marketing
Vælg en side

Modtager Profiler

Modtagernes profil er omdrejningspunktet for kommunikationen fra eMailPlatform. Modtageren har kun een profil, uanset om kommunikationen foregår som email nyhedsbreve eller SMS beskeder.

Profilen beriges automatisk med en række oplysninger, i takt med at du sender kampagner, og modtagerne interagerer med disse. Første gang modtageren bekræfter sin tilmelding til din virksomheds kontaktliste, eller første gang et link klikkes på, vil eMailPlatform automatisk bestemme modtagerens geografi. Det sker helt ned på byniveau. En oplysning der kan anvendes efterfølgende til målretning.

mailplatform-referencer-small

Geografisk profilering

Modtagerens geografi er selv i små lande interessant. I mange brancher er der stor forskel på, hvad indbyggere i forskellige landsdele køber. Ved at anvende Geo-IP profilen til at differentiere indholdet i en kampagne, vil effekten kunne være 4-5 gange så høj som en usegmenteret kampagne.

Mange kunder anvender en kombination af Geo-IP og postnummer, hvis et sådant er kendt. Postnummeret vil som udgangspunkt altid være mere præcist, og det kan prioriteres fremfor Geo-IP feltet i målretningen af indholdet.

MailRating

MailRating hjælper din virksomhed med at have gode modtagere. På modtagerens kontaktkort vil en individuel rating blive vist. Hver gang en modtager har en positiv adfærd på din, eller andre kunders lister, vil vedkommende få pluspoint i det interne MailRating regnskab. Når modtageren er passiv, ikke åbner eller klikker i tilsendte kampagner, vil modtageren få minus point.

For hver modtager fremgår MailRating som en række stjerne, samt en label med VIP, Good, Average eller Poor. Vi anvender scoren til at optimere leveringen. Du kan som kunde anvende den i et segment, og alene sende din kampagne til feks alle VIP modtagere.

Historien om modtagerens aktivitet

eMailPlatform gemmer modtagerne historie over modtagne kampagner. Det er muligt at se om en modtager har åbnet, ikke åbnet en kampagne, og hvilket link eller links vedkommende har klikket på.

Historikken kan gøres aktiv med mange forskellige funktioner. Den anvendes til opbygning af segmenter, som fundamentet for dynamisk og relevant content, styrer autorespondere og trigger kampagner. Og fremgår naturligvis også for hver kampagne under fanen statistik.

Mange kunder anvender historikken, hvis en modtager henvender sig, og vil drøfte hvorfor de modtager din virksomheds nyhedsbrev. Nogle gange glemmer modtagerne, hvornår de har tilmeldt sig, eller er der tale om følsomme mails, påstår de måske aldrig at have set et bestemt budskab. Historikken i eMailPlatform fortæller hele historien for hver enkelt modtager.

Autoresponder flow

Hver enkelt modtager, kan tilmeldes et eller flere autoresponder flows. En autoresponder er en automatisk kampagne, der kan sendes baseret på tid, handlinger eller adfærd.

På kontaktkortet kan du følge med i, hvor langt modtageren er kommet i flowet. Og modtageren kan afmeldes fremtidige autorespondere.

Autorespondere kan være indbyrdes afhængige. Det betyder at f.eks. et velkomstflow, der består af 3 forskellige mails, kan vente på modtagerens reaktion, før næste mail sendes ud. Eller en anden mail kan sendes, hvis ikke modtageren reagerer indenfor X tid.

Profilen kan formes efter din virksomhed

Modtagernes profil kan formes efter din virksomhed. Det kalder vi for Custom Fields eller egne felter. Det er muligt at oprette lige netop de felter, som matcher netop din virksomhed.

Ændringerne gøres for hver kontaktliste, og den enkelte modtagers profil udvides automatisk ved hvert ekstra felt.

Opretter du er felt til feks Firmanavn, vil det være synligt sekundets efter på modtagernes profil, og være muligt at tilføje data til feltet. Vi begrænser ikke antallet af mulige felter.