Vælg en side

Hvad er SPAM?

Som definition er SPAM irrelevant mail sendt til en bunke af modtagere, som ikke har interesse i at modtaget mailen. Det kan f.eks. være fordi du har købt en liste med mailadresser, som du så sender indhold til uden at have bedt om det. Hos eMailPlatform er vi meget imod denne form for praksis, og vi tillader ikke vores kunder at benytte sig at købte lister.

Problemet med SPAM har eksisteret i rigtig mange år, og således blev der allerede tilbage i 2003 lavet en såkaldt CAN-SPAM Act som skulle tage kampen op mod spammere. Af denne lov fremgik endvidere at man ved overtrædelse af loven kunne idømmes en bøde på $11.000 for hver overtrædelse – Det vil sige for hver email adresse på listen. Som følge af dette har man talrige gange set såkaldte spammere, som bevidst eller ubevidst har overtrådt loven, blevet sagsøgt med enorme bøder til følge.

Blandt budene i CAN-SPAM Act var følgende:

  1. Brug ikke falsk eller misledende information i header-informationen. Det vil sige, at når du bruger “from, “to” og “reply-to” så skal de altid reflektere den korrekte afsender.
  2. Brug ikke misledende tekst i emnefeltet. Emnet skal klart og tydeligt gengivet indholdet af mailen og uden falsk information.
  3. Mailen skal identificeres som reklame, så man ikke er i tvivl om, at man modtager reklame.
  4. Fortæl modtageren af nyhedsbrevet hvor du fysisk hører til. Det vil sige f.eks. adressen på virksomheden. Dette er med til at sikre tryghed for modtageren af nyhedsbrevet.
  5. Fortæl modtageren af nyhedsbrevet hvordan de kan framelde sig nyhedsbrevet og gør informationen klar og tydelig.
  6. Ønsker man at afmelde sig nyhedsbrevet skal det ske omgående og senest inden 10 dage. Man må ikke tage betaling for dette. Når man er afmeldt må man ikke sælge vedkommendes mailadresse eller give informationen videre.
  7. Hold øje med hvad andre laver på dine vegne. Det vil sige, at har du et eksternt firma til at håndtere dine mailudsendelser, så er du stadig også selv lovmæssig ansvarlig.

Ovenstående kan virke åbenlys, men er ikke desto mindre en meget god sammenfatning af hvad SPAM er og hvordan man undgår det.

Overholder du ovenstående og har du alligevel med at dine mails ender i SPAM folderen kan du læse vores artikel “Hvorfor ender mine nyhedsbreve i SPAM-folderen”.

SPAM filtre

SPAM filtrene er ansvarlige for at sortere den mails fra, som de ikke mener er relevante nok for modtageren. De kigger på en lang række forskellige faktorer og giver en samlet score som afgør, om din mail bliver sendt til indbakken eller uden om den og direkte ned i spamfolderen. De forskellige spam filtre virker forskelligt og har forskellige måder at udregne, om din mail kan klassificeres som SPAM. Det vil sige, at din mail muligvis kan komme igennem det ene SPAM filter, mens et andet SPAM filter ender med at sortere din mail fra.

Filtrene bliver gradvist klogere som de lærer din adfærd og f.eks. om du har markeret en mail som SPAM, når du har modtaget den i indbakken. Nogle SPAM filtre snakker endda sammen og deler data for konstant at blive klogere på hvilke typer af mails, som kan klassificeres som SPAM.

En af de ting der kan “flagge” dit indhold som SPAM er, hvis nogle med samme IP som dig har sendt en mail, som er blevet klassificeret som SPAM. Du kan således blive straffet for andre mailafsenderes handlinger på trods af at du overholder alle reglerne for din part. Af samme grund er vi hos eMailPlatform meget obs på, om vi har kunder, som sender SPAM ud, da det kan påvirke andre kunders evne til at udsende mails.

Er der brugt dårlig kode i dit nyhedsbrev, kan det ligeledes blive flagget som SPAM. Et eksempel herpå kan være indhold, som er kopieret ind direkte fra Word.

Prøv om muligt at gøre indholdet i mailen personlig ved at indsætte modtagerens navn automatisk, så SPAM-filtrene kan se, at du rent faktisk kender vedkommende, som du sender mailen til.

Email firewalls

Det er ikke kun SPAM filtrene som er ansvarlige for om din mail når frem til indbakken. En email firewall fungerer på mange måder som et SPAM filter, og reagerer på den måde at de udfører en handling baseret på regler som email serveren har fastsat. Email firewalls kan som med SPAM filtre kommunikere med hinanden for at identificere uønsket indhold og sortere det fra.

En server lærer at kende SPAM hvis din modtager af mailen ender med at melde dig til SenderBase. Dette er verdens største netværk til at overvåge emails. Det gælder således for alle emailudbydere om at undersøge alle tilfælde af rapporteringer således at man kan få sorteret ud i det afsendere, der udsender SPAM. Er man én gang blevet meldt til SenderBase, forbliver man på overvågningslisten. Dette sker for at man ikke blot kan skifte til en anden mailudbyder og fra denne blive ved med at sende SPAM. De forskellige email firewalls vil så vide fremadrettet, at de skal sortere alt fra med dit navn på.

 

Læs også vores artikel “Sådan undgår du din email sender som SPAM“.

Share This