Velg en side

FlowBuilder og automatisk Email Marketing Flows i serier

Automatiske Flows i eMailPlatform

eMailPlatform har utviklet automatiske flows i serie, dvs. at de automatiske flytene svarer til tidligere automatiske flowa. Du finner vanligvis bare disse funksjonene i mye dyrere løsninger.

Vi har utviklet en ny type automatisk flows som er relatert til Autoresponders og Triggers. Med de nye Flowene i serier kan du lage automatiske flows basert på andre automatiske sendinger.

Forestill deg et scenario der kunden velger interesser i en oppdatert profilfunksjon. Oppdater profilfunksjonen er en standard funksjon av eMailPlatform som kan legges til alle eposter og automatiske eposter. Kunden velger for eksempel ”Baking” som interesse.

Med Automatiske Flows i serier vil eMailPlatform se etter nye profiler med ”Baking” som interesse (interesse feltet er vist i eksempelet. Du kan legge til ubegrenset antall Contact Fields og kan legge disse til dine Flows). Når den spesifikke kunden velger ”baking” vil en ferdigstilt epost bli sendt ut til vedkommende.

Åpner kunden eposten, kan dette utløse en ny epost – åpner ikke kunden eposten kan du sende ut enda en epost. Du kan også legge personen(ene) til en annet Flow. Flowet kan også kombineres med andre Flows, segmenter eller slå sammen flere felt og dynamisk innhold.

Kontakt oss for å komme i gang med Automatiske Flows. Vi vil gjerne hjelpe din bedrift med å øke salg og utnytte ditt fulle potensiale.

Prøv eMailPlatform gratis i 14 dage

Prøveperioden er gratis, helt uforpligtende og udløber efter 14 dage, hvis du ikke ønsker at fortsætte.
Ved tilmelding modtager du samtidig vores uddannelsesflow på en serie af mails – og vores nyhedsbrev.