FlowBuilder och Automatiska Email Marketing-flöden

Automatiska flöden i eMailPlatform

eMailPlatform har utvecklat seriekopplade automatiska flöden, dvs. att de automatiska flödena svarar på tidigare automatiska flöden. Du brukar bara hitta dessa funktioner i mycket dyrare lösningar. Vi har utvecklat en ny typ av automatiska flöden som är relaterade till autosvar och triggers. Med de nya flödena i serie kan du skapa automatiska flöden baserade på andra automatiska sändningar.
Föreställ dig ett scenario där din kund väljer intressen i en uppdaterad profilfunktion. Uppdatera profil-funktionen är en standardfunktion i eMailPlatform som kan läggas till i alla mail och automatiska mail. Kunden väljer t.ex. “Bakning” som intresse. Med automatiska flöden i serie lyssnar eMailPlatform på nya profiler med “Bakning” som intresse (intressefältet är endast ett exempel, du kan lägga till obegränsade kontaktfält och låta dess inkluderas i dina flöden). När den specifika kunden väljer “Bakning” skickas ett förberett mail.
Om kunden öppnar mailet kan detta utlösa ett nytt mail – om kunden inte öppnar posten kan ett annat mail skickas igen. Eller så kan personen läggas till ett helt annat flöde. Flödet kan också kombineras med andra flöden, segment eller fält och dynamiskt innehåll. Kontakta oss för tips och hjälp om hur vi tillsammans kan göra automatiska flöden i serie som ökar försäljningen i din verksamhet.