Välj en sida

Rapporteringsverktyg och statistik

Rapporteringsverktygen kring statistiken är ert företags viktigaste verktyg för att optimera framtida kampanjer. I eMailPlatform har vi optimerat rapporterna så att ni kan lära er allt om skickade kampanjer för att alltid kunna bli bättre i framtiden.

eMailPlatform kan också automatiskt berika mottagarprofiler baserat på deras beteende. Berikat beteende kan leda till nya segment, nya automatiska kampanjer eller en kombination av manuella och automatiserade åtgärder.

mailplatform-referencer-small

Den visar statistik av data

Statistiken berättar något om varje kampanj. Det ger en detaljerad bild av hur kampanjen har presterat. Hur många har öppnat det, vem det är och när det hände. Det berättar också vad varje mottagare klickade på och när det hände.

Dessutom rapporteras mottagarens använda enhet och om kampanjen visas på en smartphone, surfplatta eller dator.

Uppgifterna är också uppdelade i termer som öppningshastighet, klickfrekvens och klick till öppningsfrekvens. Förutom ett antal unika värden som rensas för flera åtgärder av samma person – till exempel om nyhetsbrevet öppnas flera gånger av samma mottagare.

Insikt i mottagarnas vanor

Mottagare är kan vara er viktigaste tillgång. Det finns ofta likheter mellan dina kunder och mottagare. Därför är insikt i mottagarnas vanor oerhört värdefullt.

eMailPlatform samlar hela beteendet när en mottagare öppnar och klickar i dina nyhetsbrev. Dessutom detekterar systemet också den enhet mottagaren använder, vare sig det är en smartphone (och vilket operativsystem, t.ex. Android eller iOS), en surfplatta eller en dator. För alla enheterna samlas operativsystemet och versionsnumret in.

Dessutom läser vi era mottagare geografiskt. Varje gång mottagaren klickar på en länk i en kampanj uppdaterar vi den geografiska positionen. I de flesta länder är noggrannheten utmärkt och ända ner till stadsnivån. eMailPlatform sparar land, region och stad i 90% av världens länder (och alla europeiska länder).

Det är möjligt att sätta ihop mottagarna av framtida kampanjer, baserat endast på deras beteende i tidigare kampanjer. Exempel kan vara att alla som klickade på jeans förra veckan, får ett riktat erbjudande på bälten den här veckan.

Update Profile gör statistiken enkel att använda

Statistiken i eMailPlatform kopplas till den enskilda kampanjen. Men genom att berika alla, eller ett utdrag av länkar i en kampanj, med funktionen Update Profile ändrar statistiken karaktär till berikande rapportering.

Mottagarens profil uppdateras specifikt baserat på deras handling. Denna kunskap kan användas för framtida sändningar. Ett betyg byggs också upp på varje mottagare om så önskas, som sen kan användas för att sortera innehåll efter relevans.

Förutom funktionen som uppdaterar profiler, kan utlösare och autosvar svara på mottagarnas beteende i en kampanj och tillämpa det genom automatiserade flöden.

Till exempel kan ett flöde baseras på att en mottagare öppnar en särskild kampanj.

Prova eMailPlatform gratis i 14 dagar

Provperioden är gratis, helt utan bindningstid och löper ut efter 14 dagar om du inte önskar att fortsätta.
Vid registreringen får du samtidigt vårt nyhetsbrev samt vårt utbildningsflöde.